ColdstoreExpertiseCenter.com 

 

مرکز متخصصین سردخانه یک گروه بي نظیر بین المللی مرکب از متخصصان سردخانه از زنجیره نگهداری، توزیع مواد غذایی، حمل و نقل با دمای کنترل شده و کلیه امور مرتبط با سردخانه است که با یکدیگر حرکتی پویا، انعطاف پذیر با روحیه مشارکت گروهی در راستای ارائه بهترین سرویس دهی به شرکتها ، سازمانها و افراد ایجاد کرده اند. مطابق با نیاز متقاضیان در زمینه های تخصصی، مشاوره ای ، همکاريهای کوتاه مدت و بلند مدت امور امکان سنجي، مطالعات اقتصادی ، طراحی مهندسی، نصب تجهیزات و اجرای پروژه را به عهده مي گيرند.اين مجموعه متشكل از مراكز زير است:

امکاناتی عالی مطابق با استانداردهای بین المللی برای حمل و نقل برتر در حداقل هزینه های اجرائی و بالاترین کیفیت خدمات را فراهم می کند. این سیستم شما را با استفاده از شرکتهای بین المللی در زمینه های خدمات دهی، سرمایه گذاری، معماری و مهندسی از طریق ارائه پیش طرح اولیه ، طراحی و مهندسی، نظارت کامل بر مراحل اجرایی و ساخت تأسیسات و نصب تجهیزات ، شرکت در مناقصه و .... حمایت نموده، مشارکتی فعال و پویا خواهد داشت.


مرکز متخصصین امور سردخانه در زمینه های اداره و مدیریت سردخانه ها، توزیع ، حمل و نقل و زمینه های مرتبط، توزیع زنجیره ای مواد غذایی-  سردخانه ای فعالیت می کند. مشاوره و کمک تخصصی در زمینه های افرایش درآمد، کاهش هزینه های جاری سردخانه ها، كاهش خسارات پس از برداشت محصولات باغی ، افزایش کیفیت و بهداشت مواد غذایی همراه با تقویت قدرت لجستیک سردخانه ها از مهمترین زمینه های فعالیت این شرکت می باشت.

برگزاری دوره های آموزش کاربردی ، کنفرانسهای آموزشی و تورهای مطالعات مرتبط با مدیریت و اداره سردخانه ها، امور حمل و نقل و آموزش تصمیم گیریهای مدیریتی بعنوان کلید نکته اساسی افزایش توان مندیهای پرسنل اجرائی سردخانه ها در راستای افزایش در آمدها و کاهش هزینه های اجرایی نقش اساسی و عمده ای دارد. 

 
دلایل عمدّه زیادی وجود دارد که مباحث مشارکت ، اجرای پروژه های مشترک یا بررسی تجارت و بازار مربوطه، افزایش ظرفیت و یا ايجاد شبکه مناسب خدمات دهی به مشتریان را بعنوان فعالیتهای اصلی لحاظ و پیگیری نمود. معرفی به متخصصین خبره بازاریابی، شناخت بازار با استفاده از شبکه بین المللی این متخصصین، کوتاه ترین راه رسیدن به موفقیت است.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر یا پاسخگویی سئوالات خود  با دفتر مركزي اين تشكل در هلند به آدرس زیر تماس حاصل فرمائید:

 

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر یا پاسخگویی سئوالات خود  با دفتر مركزي اين تشكل در هلند به آدرس زیر تماس حاصل فرمائید:

 

E-mail: tvansambeeck@ColdstoreExpertiseCenter.com

Phone: +31 651 363270

 

و یا با نماینده ما در ایران با مشخصات زیر تماس حاصل فرمائید:

 

Farsi - Sanjabi

Name: Dr. Mohammad Reza Sanjabi

Email: aatsanjabi@gmail.com

Phone: +98 21 44072253

Fax     : +98 21 44072178